Marektingový specialista - produkty & trénink/Marketing specialist - products & training

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward—and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead.

Location

Praha

Marketingový specialista – produkty a trénink

Hledáme vhodného kandidáta s opravdovým zájmem o marketingovou komunikaci a produktový management pro značky Mitas a Cultor.

Náplň práce:

 • Příprava produktových prezentací a dalších školících materiálů.
 • Organizace a realizace školících a vzdělávacích akcí se zaměřením na produkty pro zákazníky i zaměstnance
 • Příprava e-learningových modulů
 • Spolupráce na přípravě produktové literatury
 • Spolupráce na správě a tvorbě on-line produktových katalogů – web, aplikace, e-shop
 • Spolupráce při tvorbě obsahu pro sociální média a časopisy
 • Administrativní a produkční zajištění dalších marketingových projektů
 • Spolupráce s kreativními agenturami, externími dodavateli, naším R&D a obchodním týmem
 • Příprava a účast na marketingových aktivitách

Požadujeme:

 • VŠ - bakalářské
 • Předchozí zkušenosti v marketingu min. 2 roky
 • Velmi dobrá znalost anglického jazyka
 • Kreativa, schopnost pracovat s textem
 • Příjemné vystupování, výborné organizační a vyjadřovací schopnosti
 • Schopnost řešení problémů, samostatnost, flexibilita, kreativní myšlení, orientace na výsledky, schopnost pracovat v týmu.
 • Aktivní znalost práce na PC. Znalost MS Office, Adobe Acrobat, Photoshop a Corel výhodou.
 • Technické myšlení
 • Ochota cestovat, řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme:

 • Zázemí silné a stabilní mezinárodní firmy
 • Jedinečnou příležitost podílet se tvorbě marketingové komunikace
 • Prostor pro seberealizaci a možnost odborného a kariérního růstu
 • Práci v přátelském, inspirativním a profesionálním prostředí
 • 5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvky na penzijní pojištění, příspěvek na dopravu a další
 • Mobilní telefon, notebook
 • Pružnou pracovní dobu
 • Smlouvu na dobu neurčitou

Termín možného nástupu: 1.9.2020

V případě zájmu nám pošlete motivační dopis a životopis.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a budeme se těšit na setkání!.

 

Martina Kloubová

Learning and Development Advisor pro ČR

--------

Marketing Specialist - Products and training

We are looking for a suitable candidate with a real interest in marketing communication and product management for the Mitas and Cultor brands.

Job description:

 • Preparation of product presentations and other training materials
 • Organization and implementation of training and educational events focusing on products for customers and employees
 • Preparation of e-learning modules
 • Cooperation on the preparation of product literature
 • Cooperation on the administration and creation of online product catalogs - web, applications, e-shop
 • Collaboration in the creation of content for social media and magazines
 • Administrative and production of other marketing projects
 • Cooperation with creative agencies, external suppliers, our R&D and sales team
 • Preparation and participation in marketing activities

We require:

 •  University – bachelor degree
 • Previous experience in marketing min. 2 years
 • Very good knowledge of English
 • Creative, ability to work with text
 • Pleasant demeanor, excellent organizational and expressive skills
 • Ability to solve problems, independence, flexibility, creative thinking, results orientation, ability to work in a team.
 • Active knowledge of working on a PC. Knowledge of MS Office, Adobe Acrobat, Photoshop and Corel an advantage.
 • Technical thinking
 • Willingness to travel, group B driving license

We offer:

 •  Background of a strong and stable international company
 • A unique opportunity to participate in the creation of marketing communication
 • Space for self-realization and the possibility of professional and career growth
 • Work in a friendly, inspiring and professional environment
 • 5 weeks holiday, company meals, pension contributions, transport allowance and more
 • Mobile phone, laptop
 • Flexible working hours
 • Contract for an indefinite period of time

Date of possible entry: 1.9.2020

If you are interested, send us a cover letter and CV.

We will be happy to answer your questions and look forward to meeting you!.

Apply

The link to your LinkedIn profile can be found here

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

privacy policy