Inżynier Procesu

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward—and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead. Our people are Shaping Industry from the Inside. Why don´t you join us? 

Plats

POL - Bielsko-Biala

Arbetsplats

On-site
Sista ansökningsdag 2024-02-17 Plats: POL - Bielsko-Biala

Czy jesteś utalentowaną osobą, który chce rozwijać swoje  umiejętności biznesowe, zdobywać doświadczenie i podejmować ekscytujące wyzwania? Rozwijaj swoją karierę w Trelleborg i zacznij kształtować branżę od wewnątrz.

Kim jesteśmy?

Trelleborg Industrial Solutions (TIS) jest światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań opartych na polimerach dla kluczowych gałęzi przemysłu i infrastruktury krytycznej. Jesteśmy jednym z dwóch obszarów biznesowych w ramach Grupy Trelleborg, zatrudniającym łącznie około 6 200 pracowników na całym świecie.

Obecnie dla naszego zakładu w Bielsku-Białej poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko:

Inżynier Procesu

Główny zakres zadań i odpowiedzialności osoby, która będzie zatrudniona na tym stanowisku:

 • Sterowanie istniejącymi procesami produkcyjnymi w obszarze wtryskarek do elastomerów i tworzyw sztucznych
 • Wdrażanie nowych wyrobów do produkcji
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji procesu produkcji: FMEA, planów kontroli, instrukcji
 • Przeprowadzanie analizy niezgodności wg metodyki 8D i wdrażanie działań korygujących
 • Aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz wdrożenia i utrzymywania 5S, TPM, SMED
 • Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie podlegała Kierownikowi ds. Procesu

Profil kandydata

 • Komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Doświadczenie w przetwórstwie elastomerów lub tworzyw sztucznych metodą wtrysku
 • Umiejętność czytania rysunków technicznych i używania aplikacji CAD: 2D, 3D
 • Znajomość konstrukcji form wtryskowych

Oczekiwane cechy kandydata:

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego rozwiązywania problemów i odpowiedzialnego podejmowania decyzji
 • Samodzielność i aktywność w podejmowaniu zadań zmierzających do osiągania wyznaczonych celów
 • Systematyczność i uporządkowanie

Oferujemy:

 • Długoterminową, pełną wyzwań pracę w renomowanej, międzynarodowej firmie
 • Rozwój osobowy w oparciu o standardy produkcji na światowym poziomie
 • Przyjazną atmosferę pracy

Proszę dołączyć następujące oświadczenie do dokumentów aplikacyjnych, tylko CV z powyższymi informacjami może wziąć udział w procesie rekrutacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Inżynier Procesu

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o. z siedzibą w  00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.

Dane kontaktowe: 

daneosobowe.bb@trelleborg.com;  tel. 0048 32 2147934

 1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
 2. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów  wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 • przepisy prawa
 • Pani/Pana zgoda
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Ansökan

Annonsen är avslutad och det går inte längre att ansöka.

Jobbar du redan på Trelleborg?

Hjälp till i rekryteringen och hitta din framtida kollega. Ange din epost nedan för att få instruktioner om hur du blir en influencer.

Ett mail har skickats till din address, nu kör vi!
Du verkar inte jobba hos oss än? Skicka in en ansökan till någon av våra öppna annonser!