Information System Specialist

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward—and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead. 

Location

POL - Czechowice
Last application date 2022-08-28 Location: POL - Czechowice

The Person who will be employed on this position will be responsible for the technical development and implementation of Corporate wide used SaaS applications as well as for the technical development/integration into the IT landscape

Duties will include (but not be limited to):

 • Support, handle and coordinate ‐ for internal clients ‐ the development and implementation of business & functional requirements into SaaS applications
 • Configures and develops interfaces between SaaS applications and other IT systems
 • Supports internal clients with technical specification of requirement and business with reporting on SaaS solutions
 • Monitors availability and utilization of SaaS applications
 • Interacts with vendor for technical improvements and development of SaaS platforms

Candidate profile:

 • Bachelor’s degree in IT, Business Management or a related discipline, or equivalent work experience
 • Approximately 3+ years of experience in programming and configuration skills
 • Good experience with SaaS aplications and operations in general. Preferable experience with alternatively similar tools (Adobe Acrobat Sign (preferred), SAP Success Factors; OTRS, SAP Concur)
 • Application management / operations experience
 • Fluent in written and spoken English
 • Expertise with Microsoft Office applications (Excel, Word, PowerPoint)
 • Familiarity and experience with applications in at least one of following functional areas: E-Signature solutions (preferred), HR applications, ITSM applications, Travel Expense applications,

 

Additional we expect

 • Ability to translate business requirements into technical requirements
 • Good general knowledge of IT systems and technologies
 • Excellent communications skills
 • Ability in working in a culturally diversified fast-paced environment.
 • Well-developed analytical skills
 • Excellent problem solving and decision-making skills
 • Demonstrated knowledge of auditing procedures and experience
 • Ability to work independently
 • Pro-active and result-driven
 • Ability to business trip (up to 20% days per year)

We offer

 • Long-term interesting and challenging opportunity in a leading international company
 • Continuous personal development and international exposure
 • Long-term career progression opportunities
 • Possibility of hybrid work
 • Friendly atmosphere and helpful team
 • Company social events, MultiSport Card
 • Proszę dołączyć następujące oświadczenie do dokumentów aplikacyjnych  -  tylko CV

  z poniższymi informacjami może wziąć udział w procesie rekrutacji:

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Information System Specialist

   

  Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 

  Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

   

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o.  z siedzibą w  00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.

  Dane kontaktowe: 

  daneosobowe.czdz@trelleborg.com;  tel. 0048 32 2147934

  1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
  2. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów  wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  • przepisy prawa
  • Pani/Pana zgoda
  1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
  2. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.
  3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  4. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Apply

The link to your LinkedIn profile can be found here

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

privacy policy

Hey there, colleague!

Help find your next co-worker! Enter your email address below to receive instructions on how to become an influencer.

Hello! An email has been sent to your address, let's get started!
You don't seem to be a part of our company yet? Why not take a look at our open positions!