Inżynier Produkcji

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talents brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward—and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead. 

Location

POL - Czechowice
Last application date 2022-08-12 Location: POL - Czechowice

Główny zakres zadań i odpowiedzialności osoby, która będzie zatrudniona na tym stanowisku:

 

 • Zarządzanie, przy pomocy technik APQP, projektami nowych uruchomień, transferów produkcji
 • Czynny udział w procesie ofertowania w zakresie analizy wykonalności projektu
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji projektowej: Flow Chart, FMEA
 • Przygotowanie wstępnego projektu narzędzia wraz ze specyfikacją techniczną narzędzia (tolerancje, otwory montażowe, technologiczne, itp), kontakt z narzędziownią
 • Zarządzanie zgodnością wyrobów z wymaganiami specyfikacji klientów
 • Przygotowywanie propozycji inwestycji dotyczących usprawnień technicznych

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne
 • Znajomość jednej z technik projektowania i oprogramowania CAD 2D i 3D, Inventor, Siemens NX
 • Znajomość dokumentacji procesowej i rysunku technicznego
 • Dobra znajomość programu Microsoft Excel
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

Dodatkowe atuty, które będą brane pod uwagę:

 • Znajomość wymagań Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001; ISO IATF 16949
 • Znajomość wymagań APQP
 • Znajomość budowy form wtryskowych i technologii przetwórstwa elastomerów

Oczekiwane cechy kandydata:

 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Kreatywność i dociekliwość
 • Samodzielność i aktywność w podejmowaniu zadań zmierzających do osiągania wyznaczonych celów
 • Systematyczność i uporządkowanie

 

Oferujemy:

 • Długoterminową, pełną wyzwań pracę w renomowanej, międzynarodowej firmie
 • Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwój zawodowy w oparciu o standardy produkcji na światowym poziomie
 • Przyjazną atmosferę pracy

Proszę dołączyć następujące oświadczenie do dokumentów aplikacyjnych, tylko CV z powyższymi informacjami może wziąć udział w procesie rekrutacji:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko INŻYNIER PRODUKCJI

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o.  z siedzibą w  00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.

Dane kontaktowe: 

daneosobowe.czdz@trelleborg.com;  tel. 0048 32 2147934

 

 1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
 2. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów  wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 • przepisy prawa
 • Pani/Pana zgoda
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Apply

The link to your LinkedIn profile can be found here

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

privacy policy

Hey there, colleague!

Help find your next co-worker! Enter your email address below to receive instructions on how to become an influencer.

Hello! An email has been sent to your address, let's get started!
You don't seem to be a part of our company yet? Why not take a look at our open positions!