Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Trelleborg is a world leader in engineered polymer solutions for almost every industry on the planet. And we are where we are because our talent brought us here. By specializing in the polymer engineering that makes innovation and application possible, Trelleborg works closely with leading industry brands to accelerate their performance, drive their business forward—and along the way, shape the industry and progress that will benefit humankind in the exciting years ahead.

Location

Bielsko-Biala

Obecnie do naszego zakładu w Bielsku-Białej poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

 

Główny zakres zadań i odpowiedzialności osoby, która będzie zatrudniona na tym stanowisku:

 • Planowanie i wykonywanie remontów, konserwacji, przeglądów technicznych maszyn, urządzeń oraz instalacji, nadzór nad programem prewencji UR
 • Utrzymanie ciągłości pracy linii produkcyjnych w celu pełnej realizacji planów
 • Zarządzanie i organizację pracy podległego personelu
 • Współpraca z zewnętrznymi firmami serwisowymi, nadzór nad wykonawcami prac remontowych
 • Nadzorowanie dokumentacji maszyn oraz urządzeń
 • Analizę przyczyn i skutków awarii, planowanie działań w celu ich usunięcia
 • Ścisłą współpracę z działem produkcji i działem procesu w zakresie doskonalenia procesów i poprawienia wydajności
 • Udział w realizacji nowych uruchomień, procesów technologicznych i prac inwestycyjnych.
 • Podejmowanie inicjatyw w zakresie optymalizacji kosztów utrzymania maszyn, urządzeń i instalacji

 Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane o kierunku automatyka)
 • Minimum 4 letnie doświadczenie w działach technicznych
 • Doświadczenie w organizacji pracy działów technicznych lub prowadzeniu projektów technicznych
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Znajomość zagadnień TPM
 • Uprawnienia eksploatacyjne i dozorowe SEP do 1kV
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętności komunikacyjne, analityczne i organizacyjne
 • Umiejętność pracy w zespole i kierowania zespołem
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie i odpowiedzialność

Oferujemy:

 • Długoterminową, pełną wyzwań pracę w renomowanej, międzynarodowej firmie
 • Rozwój osobowy w oparciu o standardy produkcji na światowym poziomie
 • Przyjazną atmosferę pracy

 

Proszę dołączyć następujące oświadczenie do dokumentów aplikacyjnych, tylko CV z powyższymi informacjami może wziąć udział w procesie rekrutacji:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Trelleborg Sealing Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko

                                                                                  Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści danych osobowych i możliwości ich poprawienia, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. 

Oświadczam również, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA PROCESU REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trelleborg Sealing Solutions Polska Spółka z o.o.  z siedzibą w  00 -105 Warszawa, ul. Twarda 18.

Dane kontaktowe: 

daneosobowe.bb@trelleborg.com;  tel. 0048 32 2147934

 

 1. Pani/Pana dane osobowe wynikające z CV oraz listu motywacyjnego przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji
 2. Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Pracy oraz aktów  wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
 • przepisy prawa
 • Pani/Pana zgoda
 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
 2. Dane udostępnione przez Panią/ Pana mogą być przekazywane innym Spółkom w ramach Grupy Trelleborg oraz instytucjom i organom upoważnionym z mocy prawa.
 3. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu aplikacji.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Apply

Ad has been closed and it is no longer possible to apply.