Senior Accounting Specialist/Senior účetní

Trelleborg je přední společnost dodávající řešení v oblasti inženýrství polymerù pro každé odvětví na světě. Toto postavení máme díky našemu talentu. Díky specializaci na inženýrství polymerù, jež umožňuje inovace a aplikace, společnost Trelleborg úzce spolupracuje s předními značkami v oboru, aby podpořila jejich výkonnost a motivovala jejich podnikání, a přitom utvářela odvětví a přinášela pokrok, který v nadcházejících, vzrušujících letech přinese prospěch celému lidstvu.

Location

Praha

Účetní senior/Senior Accounting Specialist

Co Vás na pozici čeká:

 • Účtování tuzemských i zahraničních dodavatelských faktur
 • Zajištění správné alokace nákladů na jednotlivá střediska a profitcentra
 • Průběžná kontrola a párování materiálových faktur se skladovými doklady
 • Kompletní zpracování agendy služebních automobilů (vyúčtování provozu + výpočet náhrad)
 • Zajištění agendy tuzemských pracovních cest
 • Účtování časového rozlišení
 • Správa a zajištění archivace některých druhů účetních dokladů
 • Odpovědnost za včasnost a přesnost účtování ve výrobním závodu Praha
 • Spolupráce na měsíčních a ročních účetních závěrkách
 • Spolupráce na probíhajících projektech
 • Funkce Team leadera pro tým účetních

Bez čeho se neobejdete:

 • zkušenosti v oblasti účetnictví min. 3 roky
 • výborné analytické schopnosti
 • pokročilý uživatel Excelu, SAP znalost výhodou
 • samostatnost, orientace na detail, schopnost komunikace napříč společností v rámci dynamického prostředí
 • znalost anglického jazyka (písemně i komunikativně), čeština plynule
 • vysokoškolské vzdělání ekonomického směru

Můžeme Vám nabídnout:

 • systém benefitů garantovaný kolektivní smlouvou jako např. penzijní připojištění, příspěvky na rekreaci pro děti, odpočinková místnost, týden dovolené navíc, jazykové kurzy na pracovišti
 • smlouva na dobu určitou na dobu zástupu za mateřskou dovolenou s možností prodloužení na dobu neurčitou
 • pozici na plný úvazek
 • zázemí silné společnosti se 115 letou historií a silnou pozicí do budoucna

V případě zájmu nám pošlete motivační dopis a životopis.

Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy a budeme se těšit na setkání!.

 

Martina Kloubová

Learning and Development Advisor pro ČR

------------------

Senior Accounting Specialist

 

What awaits you at the position:

 • Posting of domestic and foreign supplier invoices
 • Ensuring the correct allocation of costs to individual centers and profit centers
 • Continuous control and matching of material invoices with stock documents
 • Complete processing of the company car agenda (traffic billing + calculation of compensation)
 • Ensuring the agenda of domestic business trips
 • Accrual accounting
 • Management and archiving of certain types of accounting documents
 • Responsibility for the timeliness and accuracy of accounting in the Prague production plant
 • Cooperation on monthly and annual financial statements
 • Cooperation on ongoing projects
 • Team leader function for a team of accountants

We require:

 • experience in the field of accounting min. 3 years
 • excellent analytical skills
 • Advanced Excel user, SAP knowledge advantage
 • independence, attention to detail, ability to communicate across companies within a dynamic environment
 • knowledge of English (written and communicative), Czech fluently
 • higher education in economics

We offer:

 • benefits system guaranteed by a collective agreement such as supplementary pension insurance, contributions for recreation for children, extra week of vacation, language courses at the workplace
 • a fixed-term contract for a period of maternity leave with the possibility of extension for an indefinite period
 • full-time position
 • the background of a strong company with a 115-year history and a strong position for the future

If you are interested, send us a cover letter and CV.

We will be happy to answer your questions and look forward to meeting you!

Apply

The link to your LinkedIn profile can be found here

Apologies, your application wasn't recieved correctly due to what seems like a malformed file. Make sure the file is not corrupt and is of common format, preferably PDF.

privacy policy